loading

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Certifikacija kao preduvjet proširenja poslovanja na inozemna tržišta

Kratki opis projekta: Dana 21.03.2019. poduzeće Incite code d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Certifikacija kao preduvjet proširenja poslovanja na inozemna tržišta“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.14.0163. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uvođenjem certifikata IFS HPC i FSC te norme ISO 14001:2015 će se osigurati kvaliteta, usklađenost i sigurnost proizvoda. Certifikacijom će se steći dokaz da proizvodi poduzeća ne predstavljaju rizik za zdravlje korisnika te da su sigurni za primjenu i izuzetno kvalitetni. Postići će se sljedivost proizvodnog procesa od sirovine do konačnog proizvoda te će se osigurati neprekinuti lanac brige za održivi razvoj šumskih resursa.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su pribavljanje i implementacija IFS HPC certifikata, adekvatno upravljanje otpadom u poduzeću i eliminacija potencijalno nepovoljnih učinaka poslovanja poduzeća na okoliš te povećanje kvalitete proizvoda kroz kontrolu proizvodnog procesa u svim ključnim fazama, kroz kontrolu sljedivosti od sirovine do pojedinog proizvoda, kao i kroz nadzor nad dobavljačima sirovina i kvalitetom isporučenih sirovina.

Očekivani rezultati projekta:

  • pribavljanje i implementacija IFS HPC certifikata
  • pribavljanje i implementacija FSC certifikata
  • pribavljanje i implementacija norme ISO 14001:2015
  • povećanje prihoda od prodaje
  • povećanje prihoda od izvoza
  • povećanje tržišnog udjela na ciljanim inozemnim tržištima
  • adekvatno upravljanje otpadom u poduzeću će eliminirati potencijalno nepovoljne učinke poslovanja poduzeća na okoliš te će utjecati na daljnje promoviranje održivog razvoja
  • povećanje kvalitete i sigurnosti proizvoda kroz kontrolu svih faza procesa proizvodnje, te pažljivim odabirom ključnih i provjerenih sirovina za proizvodnju finalnog proizvoda.Ukupna vrijednost projekta: 514.704,50 HRK

EU sufinanciranje projekta: 379.999,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27. listopada 2018. – 27. rujna 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Nenad Grgec, nenad.grgec@incitecode.hr

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Incite code d.o.o.